Transfuzie (în orologiu major)

Și îmi pun perfuzii –
cu dor
Și îmi inspir viața –
adiafor
C-un șarpe obscur
artofor
Mă pătrund doar ochii tăi
și dor.

Și-mi pun perfuzii
cu umor
Doar să râd de cum
Mor-
cu furor
benevol
și c-un furor
Sorbindu-ți buze moi
ce dor.
Văd acromatic
cu sonor
Cum vis îmi stăpânești
în cor
Și-mi cânți doar plumb
ușor.

Bat ceasuri și ticuri
în urma lor
În clipa clipitei
pleoapelor
Tale
cu un ton
cu dor
Transfuzie în orologiu
major.

Ploiam

Stăteam acum câteva minute și ploiam. Cum? Ploiam? Da. Visam în ploaie. De ce nu plouam? Nu cred că a asistat cineva vreodată la o ploaie. Fiecare picătură se plouă pe sine, deci am trăit și noi mii și mii de ploi. Nu este frumos? Să te ploi dintr-un puf fals către așa întinderi… Asiști la fiecare cadru din fiecare milimetru de altitudine care te soarbe, ca apoi să îmbrățișezi un vis smuls din țeasta unui visător ca mine. Să îi curgi și să-l îndemni să ploaie cu tine. Apoi smulgi trăiri cumplite ale solului ce doare sub atâtea trăiri… Parcă ar vrea și el să zică…
În șoaptă…
„Stăteam acum câteva minute și ploiam.”

Ahasveric

Îmi place să mă pierd
pe străzi goale, cu stâlpi stând de gardă
ca sacerdoți puri –
Îmi place să mă pierd
pe cărări cu maci, în picioarele goale, călcând pe mărăcini ce vor să mă opresc din marș –
Îmi place să mă pierd
pe văzduhuri
încordând spre cedare
mușchi drepți
și oblici,
chemând cu scoarță de copac în pupilă
o pasăre ce se pierde
ca mine –
Îmi place să mă pierd
pe oceane,
mări,
în cântece de pescăruș,
între valuri ce vuiesc
sau picături din ploaie
dar și să gust, sărat
dar sincer
cum îți scurgi retina
pe obraji îmbujorați-
Îmi place să mă pierd
în lacrimi.
Îmi place să mă pierd
pe portative gângave
uitate pe fereastra unui dirijor sur
ce-ascultă doar simfonii
ale pașilor sepulcrali
ai morții…
printre note ludice și pauze pierdute
prin săli de cor prăfuite
făcând simfonii
din slove-
Îmi place să mă pierd
pe axa timpului, să fiu orbit de ceea ce era
un ochi celest tainic,
acum fotoni zurlii –
Îmi place să mă pierd
între ace de ceasornic
și să trăiesc ceasuri întregi
în trei mișcări de orologiu –
Îmi place să mă pierd
între oameni –
grăbiți, leneși, înalți, scunzi, bogați, săraci, poeți, genii…
ce plâng, ce râd, ce-și înghit existența –
cu miere –
Îmi place să mă pierd
între clipe.
Îmi place să mă pierd
între clipirile tale
cu pupilă de lemn de cireș, ce se-ascunde
după lentile ce dușmănesc…
între rame…
dioptrii.
Îmi place să mă pierd
între pleoapele tale
căci doar acolo
mă pierd
și-n străzi goale
și cărări
și-n zări
și oceane
cu strigăte de pescăruș
și-n lacrimi
și ticuri
de secunde
și-n omul
de care mă fascinez
că sunt
atunci când sunt cu tine
și-n miere
și-n rame
și-n reflexii de lentilă…
Căci știu că doar acolo…
nu sunt –
Pierdut.